ประกันสุขภาพ Fundamentals Explained

แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

แผนประกันที่จะมอบความอุ่นใจให้คุณ “พร้อมรับมือ” กับเรื่องสุขภาพสำหรับทุกวัยในครอบครัว เพราะไม่ว่าใครก็มีประกันสุขภาพได้กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

แผน มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

*เวลาที่สะดวกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

ลูกค้านิติบุคคล

เมนูหลัก ประเภทบทความ ประกันสุขภาพ

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การเรียกร้องสินไหม การเรียกร้องประกันทั่วไป

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ/อายุ/อาชีพ และสุขภาพของผู้เอาประกันภัย คุ้มครองสูงสุด

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ต้องบอกเลยว่า ถ้าหากวันหนึ่งเรากิดปัญหากี่ยวกับสุขภาพ หรือเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันและต้องเจอกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง ประกันสุขภาพ ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ อาจจะผลส่งต่อในเรื่องของการเงินที่เราวางแผนเอาไว้ในอนาคต บางครั้งเงินออมที่เก็บไว้มาตลอดทั้งชีวิต อาจต้องหมดลงในการใช้รักษาตัวเอง แบบนี้ก็คงจะเหนื่อยและลำบากเมื่อออกจากโรงพยาบาล การทำประกันสุขภาพจึงสามารถช่วยทดแทนค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบการเงินที่วางแผนเอาไว้ ไม่ต้องลำบากเมื่อต้องรักษาตัวอย่างยาวนาน ซื้อประกันภัยกับ อีซี่ อินชัวร์ ดีอย่างไร?

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *